• Телевизија со над 140 програми

    Вклучени сите програми од основниот пакет како и сите програми од кодираните пакети (пакет плус, пакет пинк и пакет 18+)

  • Оптички интернет

    Брзина на трансфер 50 Mbit download и 50 Mbit upload. Во пакетот е вклучен трансфер на податоци од 400 GB месечно. По надминување на вклучениот сообраќај брзината се намалува на 2 Mbit download/upload.

  • HD дигитален ресивер *

    Во пакетот е вклучен еден дигитален ресивер (доколку корисникот нема земено ресивер од некоја претходна промоција). За втор и трет ресивер се доплаќа по 100 денари месечно.

    * Смоквица, Давидово, Милетково за втор ресивер се доплаќа 1000 денари еднократно како и секој месец по 200 денари, трет телевизор 4000 денари еднократно и 100 денари секој месец.

1099 ден.

По изминување на првите 12 месеци цената на пакетот ќе изнесува 1199 ден.