Оптички Интернет


Спајдер - Нет Ви предлага екстра брз оптички интернет преку најсовремените технологии FTTB (оптика до зграда) и FTTH (оптика до дома) кои гарантираат сигурност, стабилност и постојана врска независно од климатските услови.

Одберете еден од Spider Net Optic пакетите и добијте:
Бесплатна кабелска телевизија
HD дигитален ресивер бесплатно на користење (со можност за снимање во реално време)

Spider Net Optic 40
Брзина на интернет пристап Download 40 Mbps Upload 40 Mbps Неограничен трансфер (1)
Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 990 ден. 1090 ден. 1290 ден.
Бесплатно (кабелска телевизија) 6 месеци 3 месеци /
Еднократен надомест (приклучок) 0 ден. 0 ден. 1500 ден.
Spider Net Optic 50
Брзина на интернет пристап Download 50 Mbps Upload 50 Mbps Неограничен трансфер (2)
Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 1390 ден. 1590 ден. 1890 ден.
Бесплатно (кабелска телевизија) 6 месеци 3 месеци /
Еднократен надомест (приклучок) 0 ден. 0 ден. 1500 ден.
Spider Net Optic 100
Брзина на интернет пристап Download 100 Mbps Upload 100 Mbps Неограничен трансфер (3)
Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 2590 ден. 2790 ден. 3090 ден.
Бесплатно (кабелска телевизија) 24 месеци 12 месеци Неопределено
Еднократен надомест (приклучок) 0 ден. 0 ден. 1500 ден.

За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер користење од:
(1) 200GB месечно, (2) 700GB месечно, (3) 800GB месечно
По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 2 Mbps/2Mbps.

Цените се со вклучен ДДВ.
Цената за изнајмување на корисничката опрема е вклучена во месечниот надомест за Optic пакетот.

Кабелски Интернет


Откријте го неверојатниот свет на интернет! Спајдер - Нет Ви нуди решение за интернет во Вашиот дом со кое добивате:

Пакет Download Upload Трансфер Цена
Spider-Net Basic 15 Mbps 5 Mbps Неограничено 500 ден.
Spider-Net Home 30 Mbps 5 Mbps Неограничено 900 ден.

* Spider-Net Basic, Spider-Net Home - над 200 GB трансфер брзината се намалува на 256/256 Кbps

Пакет Download Upload Трансфер Цена
Spider-Net Unlimited 8 Mbps 1.5 Mbps Неограничено 500 ден.
Spider-Net Unlimited 15 Mbps 5 Mbps Неограничено 900 ден.

* Spider-Net Unlimited пакетите немаат ограничување по трансфер

Напомена: Со цел да овозможи квалитетна услуга за сите корисници СПАЈДЕР - НЕТ (водејќи се по универзалниот принцип за FAIR USAGE POLICY) го задржува правото да ја корегира брзината на пакетитe, во зависност од вкупниот остварен трансфер (download + upload).

Брзината на интернет пристапот може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на web страната на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот и други фактори.